(bv: 020108044, 049799027, 119899015, 990030029, 990030035, 990027184, 979001148, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499020) met declaratienummer (15B702)

Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)


Prijs van: Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10275 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 700,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0336%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0121%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,048%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,0891%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,658%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,6665%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,0718%
39843Bewakingstelemetrie.1,2613%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,029%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,036%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,167%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1344%
39494Echografie van het hart.1,0629%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.1,014%
85120Laevocardiografie.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,7784%
74895Kreatine-fosfokinase2,4778%
70442Natrium1,7277%
70443Kalium1,7577%
70419Kreatinine1,6777%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7274%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0873%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,9772%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,1970%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3570%
70116Ureum1,6269%
70715Trombocyten tellen1,3567%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0166%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3158%
74899Troponine, cardiale isovorm2,350%
70425Cholesterol, totaal1,1350%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,5244%
70460Triglyceriden1,0742%
74251Cholesterol, HDL1,2841%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1438%
74896Alkalische fosfatase1,1337%
70703Bezinkingssnelheid1,0924%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3420%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1419%
70707Protrombinetijd1,4614%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3814%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,4211%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3711%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0411%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,329%
70820BNP/NT-proBNP1,169%
74802Albumine1,178%
72649Ferritine2,198%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,238%
70119Chloride1,328%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,628%
70307Amylase1,148%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,587%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,016%
74801Eiwit1,116%
72570Thyroxine (vrij T4)1,315%
74065HbAlc1,044%
70303Sediment1,14%
70714Eosinofielen tellen1,164%
70717Differentiele telling (hand)1,144%
74803Myoglobine1,764%
70469Magnesium1,493%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,543%
70421Fosfaat1,413%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,753%
72541Insuline1,812%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,042%
70468Melkzuur2,422%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,323%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,173%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,953%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,447%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0246%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,039%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0358%
;