(bv: 191301011, 990416057, 991216016, 028899035, 140301006, 181105008, 020117036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499013) met declaratienummer (15B700)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borstKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 32 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.32100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.250%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.150%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.150%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.150%
87070Echografie van de buikorganen.150%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.150%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.150%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.150%
120034Skeletdensitometrie heupen.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium8,5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,5100%
70715Trombocyten tellen5,5100%
70443Kalium9100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,5100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,5100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.35,5100%
70419Kreatinine8,5100%
70714Eosinofielen tellen250%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd450%
70303Sediment250%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)550%
70820BNP/NT-proBNP150%
70424Alkali reserve150%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof150%
72649Ferritine150%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)150%
70307Amylase150%
74895Kreatine-fosfokinase350%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase350%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.250%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof2550%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk350%
70716Reticulocyten tellen150%
70449Transferrine150%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)350%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6950%
74896Alkalische fosfatase350%
72573Thyrotrofine (TSH)150%
70703Bezinkingssnelheid150%
70437IJzer150%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk1250%
74802Albumine250%
70717Differentiele telling (hand)250%
70469Magnesium150%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym150%
72582Foliumzuur150%
70707Protrombinetijd750%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)150%
77291Haptoglobine150%
70116Ureum1550%
74891ALAT, SGPT, Transaminase450%
70718Differentiele telling (machinaal)250%
70489ASAT, SGOT, transaminase450%
70421Fosfaat150%
74899Troponine, cardiale isovorm150%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch250%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch150%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch150%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.150%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;