(bv: 219899028, 099699044, 149399035, 182199035, 199299080, 189599005, 129999088, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (70401003) met declaratienummer (15A380)

Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens


Prijs van: Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglensKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 189 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 645,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3262%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0729%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1226%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0575%
190055Dagverpleging II.1,0217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,335%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39822Biometrie oogbol.1,2328%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,058%
39818Statische perimetrie.1,476%
39811Fundoscopie + voorsegment-onderzoek onder narcose + eventuele oogdrukmeting.2,184%
39823Optische coherentie tomografie (OCT, exclusief intracoronaire OCT, zie 033256).13%
39814Voortgezette orthoptische behandeling per bezoek (binoculair).23%
39819Gezichtveldsonderzoek.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39483Diagnostische echografie van het oog.1,179%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,227%
70443Kalium13%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,133%
70419Kreatinine13%
70442Natrium13%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,143%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7514%
39691Preassessment dagopname.1,0312%
190021Klinische opname1,0410%
;