(bv: 199799010, 070601005, 079599004, 131999097, 079499008, 060301013, 131999188, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69599022) met declaratienummer (15C377)

Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel


Prijs van: Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een ontsteking aan het zenuwstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2304 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 525,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4364%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0753%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0437%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,1166%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,0915%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).1,587%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,435%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,164%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).2,483%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.1,553%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,0512%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,029%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,057%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,096%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.12%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,3821%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4313%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,1513%
70419Kreatinine1,0713%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0913%
70703Bezinkingssnelheid1,0713%
70442Natrium1,0612%
70443Kalium1,0612%
70715Trombocyten tellen1,0712%
74895Kreatine-fosfokinase1,0412%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0211%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0511%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0510%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0510%
70116Ureum1,059%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,028%
74896Alkalische fosfatase1,048%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,087%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,047%
72582Foliumzuur1,027%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,066%
74801Eiwit1,155%
72570Thyroxine (vrij T4)1,015%
71511Vitamine B1, Thiamine1,035%
74802Albumine1,054%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,014%
70421Fosfaat1,053%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,13%
70718Differentiele telling (machinaal)1,163%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,463%
70469Magnesium1,083%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,572%
70425Cholesterol, totaal12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,734%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,1919%
;