(bv: 990716013, 131999137, 990035007, 028999005, 029199193, 990316028, 029199263, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69599013) met declaratienummer (15B558)

Dagbehandeling (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS)


Prijs van: Dagbehandeling (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1436 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 560,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,983%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.6,0898%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39305Lumbaalpunctie.1,044%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,9310%
39733Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiŽnten, waarbij een intensief arts-patiŽntencontact plaatsvindt.1,723%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,3727%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,328%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,244%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,646%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,9844%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,3744%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,1443%
70419Kreatinine3,5643%
70442Natrium3,2440%
70443Kalium3,2240%
70715Trombocyten tellen3,1340%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,2439%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,2839%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,2639%
74896Alkalische fosfatase3,4534%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,3732%
70718Differentiele telling (machinaal)3,4528%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,6726%
70703Bezinkingssnelheid3,3322%
70116Ureum3,4221%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,4619%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,3717%
74801Eiwit2,8316%
70303Sediment2,39%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,588%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,066%
72582Foliumzuur1,666%
74802Albumine1,836%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,886%
70717Differentiele telling (hand)26%
70481Cellen tellen in liquor1,416%
70714Eosinofielen tellen5,095%
72573Thyrotrofine (TSH)1,385%
74895Kreatine-fosfokinase2,264%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,464%
70476Immunoglobuline, elk2,84%
70421Fosfaat2,013%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,113%
70119Chloride6,953%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,643%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,343%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,622%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie1,022%
70425Cholesterol, totaal1,782%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,054%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,534%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,592%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig9,272%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190532Natalizumab3,555%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191532Natalizumab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.121%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2730%
190021Klinische opname5,5218%
;