(bv: 979001210, 972802091, 991516009, 079499008, 179799010, 019999044, 020110027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69499053) met declaratienummer (15A347)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 361 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 370,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0394%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39777Duplex perifere zenuwen en spieren.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.1,474%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,434%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,254%
38889Vernieuwing gipsverband.1,252%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,0236%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.16%
81290MRI hersenen16%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.15%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,364%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.23%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).1,183%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,218%
70703Bezinkingssnelheid1,135%
70419Kreatinine1,065%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,635%
70715Trombocyten tellen14%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,273%
74895Kreatine-fosfokinase13%
70489ASAT, SGOT, transaminase13%
70116Ureum13%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase13%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,223%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70443Kalium12%
70442Natrium12%
74896Alkalische fosfatase12%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2219%
;