(bv: 991516017, 990216034, 020107041, 029199193, 990516007, 979002160, 079599003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (59899008) met declaratienummer (15C294)

Maximaal 5 verpleegligdagen door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen door een gynaecoloog bij Een psychische stoornisKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 16 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8355%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.127%
190011Eerste polikliniekbezoek.118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,6782%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,518%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37532Cardiotocografie.29%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.29%
39680Perifeer infuus inbrengen.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.118%
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3327%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3327%
70419Kreatinine3,3327%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).118%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,518%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,518%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,518%
74801Eiwit2,518%
70130Urinezuur19%
70442Natrium39%
70715Trombocyten tellen19%
70303Sediment19%
70443Kalium39%
72570Thyroxine (vrij T4)19%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.89%
70116Ureum29%
72573Thyrotrofine (TSH)19%
70689C-reactive proteinen (CRP)19%
70119Chloride19%
70421Fosfaat19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch127%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,518%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd218%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)19%
71105HBs antigeen19%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch19%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay29%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch19%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch19%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.136%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname182%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3327%
;