(bv: 029199216, 029299017, 028899041, 189599003, 069599028, 069499046, 029499018, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49999010) met declaratienummer (15C286)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Onder- of overvoeding / vetzucht


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Onder- of overvoeding / vetzuchtKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1131 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 530,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9271%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4254%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,269%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,136%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,2263%
70419Kreatinine2,4253%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,0752%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9648%
70443Kalium1,7647%
70442Natrium1,7946%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4442%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,742%
70715Trombocyten tellen1,741%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3939%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4139%
70425Cholesterol, totaal1,5138%
74896Alkalische fosfatase1,4137%
74251Cholesterol, HDL1,9635%
70460Triglyceriden1,5134%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3433%
74065HbAlc2,0129%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,5828%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4128%
70116Ureum1,4827%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2525%
74802Albumine1,4225%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4422%
70703Bezinkingssnelheid1,4722%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,7121%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3521%
72582Foliumzuur1,7220%
70421Fosfaat1,6218%
72649Ferritine1,5117%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,8817%
72501Cortisol1,5616%
74801Eiwit1,5412%
70130Urinezuur1,5412%
70437IJzer1,5811%
71739Micro-albumine in urine1,3510%
74895Kreatine-fosfokinase1,399%
72646Parathormoon (PTH)1,859%
72541Insuline3,39%
71511Vitamine B1, Thiamine1,458%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,558%
70718Differentiele telling (machinaal)1,557%
70707Protrombinetijd1,837%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,747%
70716Reticulocyten tellen3,987%
70449Transferrine1,657%
70469Magnesium1,677%
74064Geglyceerde hemoglobine2,136%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,835%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,875%
72511Testosteron2,045%
72424Apolipoproteine A, B, C, E3,165%
72543C-peptide2,025%
70417Vitamine C2,335%
72565Prolactine (PRL)1,315%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,014%
72502Cortisol, vrij1,394%
72531Oestron, oestradiol, elk3,124%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)2,154%
70717Differentiele telling (hand)1,374%
70307Amylase1,344%
72576Trijoodthyronine (T3)1,233%
70303Sediment1,313%
70123Homocysteine1,823%
70445IJzerbindingscapaciteit1,443%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,592%
70468Melkzuur3,892%
72520Somatomedine1,352%
72550ACTH, corticotrofine1,662%
70487Fibrinogeen1,832%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)2,732%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,932%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)42%
70119Chloride1,22%
70476Immunoglobuline, elk1,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink1,783%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,088%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,820%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,467%
290162Voedingsvoorlichting.2,262%
;