(bv: 131999125, 990816014, 990089053, 990089082, 099999047, 020109029, 020109080, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49999002) met declaratienummer (15C279)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Onder- of overvoeding / vetzucht


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Onder- of overvoeding / vetzuchtKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3477 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 785,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9146%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1842%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0920%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1960%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0710%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,13%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).1,1514%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,1512%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).1,0611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,069%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,045%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,074%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,925%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5820%
70715Trombocyten tellen1,2819%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3117%
70419Kreatinine1,617%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2315%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2314%
70443Kalium1,3614%
70442Natrium1,3814%
74896Alkalische fosfatase1,2614%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2414%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3213%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2312%
74802Albumine1,2511%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1111%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,411%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1610%
70703Bezinkingssnelheid1,2910%
70116Ureum1,3110%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,29%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,239%
72649Ferritine1,248%
72582Foliumzuur1,27%
70437IJzer1,266%
70718Differentiele telling (machinaal)1,126%
72570Thyroxine (vrij T4)1,165%
74801Eiwit1,265%
70421Fosfaat1,315%
70707Protrombinetijd1,164%
70449Transferrine1,224%
70425Cholesterol, totaal1,094%
70307Amylase1,24%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,294%
74895Kreatine-fosfokinase1,143%
70460Triglyceriden1,13%
70716Reticulocyten tellen2,463%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,063%
74065HbAlc1,213%
74251Cholesterol, HDL1,253%
70469Magnesium1,212%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,412%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,852%
72646Parathormoon (PTH)1,332%
70476Immunoglobuline, elk1,592%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,573%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3418%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,075%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7611%
190021Klinische opname1,075%
;