(bv: 990004075, 029299042, 120301008, 129999037, 990089079, 109599010, 990916040, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (40401019) met declaratienummer (15C248)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 198 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 380,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0553%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2837%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2729%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,4971%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,6128%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4945%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,135%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,114%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,443%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,19%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4160%
87070Echografie van de buikorganen.1,218%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1211%
81290MRI hersenen1,1811%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,067%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,067%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,245%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,114%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.13%
120280SPECT van abdomen.1,172%
87090MRI abdomen.1,012%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,82%
82490MRI achterste schedelgroeve.12%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
120113Bijniermergonderzoek (inclusief eventuele uptake-meting).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine6,6791%
70442Natrium8,5390%
70443Kalium7,6490%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,5688%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,3286%
70116Ureum5,1685%
70715Trombocyten tellen3,884%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.18,6481%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.11,5780%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,3878%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,3478%
74896Alkalische fosfatase2,3676%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3875%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,0175%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3770%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,8565%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,564%
74802Albumine2,3560%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7651%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,6750%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6749%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8844%
70703Bezinkingssnelheid1,7244%
72501Cortisol4,4241%
70421Fosfaat2,3340%
74801Eiwit1,8136%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,6233%
70119Chloride2,1733%
70307Amylase1,4329%
70303Sediment1,3728%
74895Kreatine-fosfokinase1,9628%
70469Magnesium2,0425%
72649Ferritine1,625%
72550ACTH, corticotrofine3,1724%
70496Osmolariteit5,124%
70717Differentiele telling (hand)2,0724%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,6221%
70707Protrombinetijd2,8921%
72520Somatomedine1,419%
72565Prolactine (PRL)1,7219%
72551Luteiniserend hormoon (LH)2,5118%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)2,4217%
70424Alkali reserve5,617%
70468Melkzuur2,6316%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2916%
72582Foliumzuur1,1916%
70437IJzer1,314%
70716Reticulocyten tellen1,5414%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,4913%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,7113%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,7913%
72511Testosteron1,3613%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,6312%
70449Transferrine1,1811%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3210%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,8810%
70425Cholesterol, totaal1,3210%
70460Triglyceriden1,219%
70130Urinezuur1,479%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,739%
74065HbAlc1,429%
72576Trijoodthyronine (T3)1,638%
74251Cholesterol, HDL1,748%
70197Metanefrinen, normetanefrinen4,098%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,848%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel27%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine2,517%
72646Parathormoon (PTH)1,297%
70714Eosinofielen tellen1,667%
72531Oestron, oestradiol, elk36%
70820BNP/NT-proBNP1,276%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,526%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,836%
72508Aldosteron3,345%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)2,875%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,184%
74899Troponine, cardiale isovorm1,184%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,924%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,384%
72647Renine1,714%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,34%
74064Geglyceerde hemoglobine1,14%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,624%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,554%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,114%
70108Diaceetzuur1,234%
70208Amylase1,474%
72510Progesteron1,254%
70704Bloedingstijd6,243%
74151Lipase1,513%
70445IJzerbindingscapaciteit1,553%
70476Immunoglobuline, elk2,273%
71739Micro-albumine in urine13%
77291Haptoglobine1,083%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,172%
72502Cortisol, vrij1,332%
70738Trombinetijd2,832%
70128Kreatine42%
72507Hydroxycorticosteron, 181,172%
70428Angiotensine converting enzym1,172%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)5,852%
70446Aminozurenchromatogram1,82%
70202Bilirubine, kwalitatief12%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)1,42%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8132%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,3930%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6726%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,2416%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,4613%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,6713%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,7513%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,519%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,777%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,716%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch26%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,625%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief24%
71105HBs antigeen13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,832%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,672%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,192%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.12%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7811%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,226%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,284%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,473%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,5712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2959%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,256%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2274%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8619%
190034Afwezigheidsdag2,22%
;