(bv: 131999090, 140301041, 029199282, 199299051, 129999073, 990022045, 079799013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39999007) met declaratienummer (15C224)

Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen


Prijs van: Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9160 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 295,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2159%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,244%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1870%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,7726%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,743%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0434%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0628%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,110%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,186%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0913%
87070Echografie van de buikorganen.1,079%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,16%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,8778%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,5476%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,963%
70715Trombocyten tellen1,8962%
72649Ferritine1,651%
70419Kreatinine1,6550%
70443Kalium1,546%
70442Natrium1,5145%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3441%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2839%
74896Alkalische fosfatase1,2739%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2637%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2636%
70437IJzer1,4836%
70116Ureum1,4435%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5434%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3332%
70703Bezinkingssnelheid1,432%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5331%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,4831%
70449Transferrine1,4629%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1429%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0728%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1827%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2426%
74802Albumine1,2426%
72582Foliumzuur1,1425%
70716Reticulocyten tellen1,4522%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1821%
74801Eiwit1,3718%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,8617%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7412%
70421Fosfaat1,2612%
70445IJzerbindingscapaciteit1,7211%
70717Differentiele telling (hand)1,6311%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2511%
77291Haptoglobine1,1710%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,7110%
70307Amylase1,138%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,238%
70707Protrombinetijd1,417%
70425Cholesterol, totaal1,187%
74895Kreatine-fosfokinase1,216%
74065HbAlc1,36%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,096%
70303Sediment1,196%
70476Immunoglobuline, elk2,175%
70714Eosinofielen tellen1,455%
70119Chloride1,255%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,395%
70460Triglyceriden1,155%
74251Cholesterol, HDL1,434%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,144%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,834%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,453%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,733%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,073%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,093%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,393%
70130Urinezuur1,343%
70424Alkali reserve1,422%
71739Micro-albumine in urine1,162%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,322%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,572%
70469Magnesium1,32%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,672%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,793%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,525%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,159%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,5525%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,815%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0916%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0328%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6517%
;