(bv: 079499013, 020108140, 979001145, 990116018, 131999139, 110901012, 020108049, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39899018) met declaratienummer (15C218)

Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem


Prijs van: Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteemKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 558 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 195,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.5,0684%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4334%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.7,5848%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.3,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,5177%
70715Trombocyten tellen6,2176%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,6976%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,9868%
70419Kreatinine3,6159%
70718Differentiele telling (machinaal)3,7149%
70443Kalium2,9946%
70442Natrium2,9745%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,7343%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,4943%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,3243%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,4138%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,438%
74896Alkalische fosfatase2,4838%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,6433%
70116Ureum2,9331%
70703Bezinkingssnelheid2,7231%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,9727%
74802Albumine2,6826%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7126%
70717Differentiele telling (hand)5,1718%
74801Eiwit2,7218%
72573Thyrotrofine (TSH)1,717%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch416%
70421Fosfaat2,9915%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,7614%
72649Ferritine1,8313%
70716Reticulocyten tellen4,1412%
74065HbAlc2,5411%
70425Cholesterol, totaal1,9910%
72570Thyroxine (vrij T4)1,8910%
70476Immunoglobuline, elk4,0710%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,468%
70714Eosinofielen tellen3,278%
70437IJzer1,598%
70460Triglyceriden1,928%
74251Cholesterol, HDL2,78%
72582Foliumzuur1,387%
70428Angiotensine converting enzym3,097%
70303Sediment2,716%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,625%
70449Transferrine1,445%
70707Protrombinetijd1,85%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,765%
74895Kreatine-fosfokinase1,775%
70130Urinezuur3,325%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,695%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,224%
70307Amylase1,364%
71739Micro-albumine in urine2,664%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,654%
70119Chloride2,53%
72646Parathormoon (PTH)1,753%
74064Geglyceerde hemoglobine2,293%
72420IgG subklassen5,263%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,43%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)6,863%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,173%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,993%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)3,063%
70469Magnesium3,173%
70128Kreatine3,083%
77291Haptoglobine2,552%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.3,012%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,592%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,082%
70424Alkali reserve42%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof14,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,274%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,63%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,613%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,773%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,633%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,573%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,472%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.5,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190508Immunoglobuline i.v.5,177%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,649%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,436%
190021Klinische opname6,753%
;