(bv: 119999007, 990027155, 099799031, 140401015, 149999066, 029499022, 131999257, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39899012) met declaratienummer (15C213)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of immuunsysteemKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1085 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 210,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9688%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1948%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,2415%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,1212%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,096%
38497Beenmergpunctie.1,044%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,434%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,164%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,344%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,143%
39837Residubepaling longen.1,612%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,0842%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2223%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1218%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1115%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,54%
120280SPECT van abdomen.1,053%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).1,033%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,13%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,022%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,062%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,5382%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,2381%
70715Trombocyten tellen3,6281%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,5778%
70419Kreatinine2,3670%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,964%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8461%
74896Alkalische fosfatase1,8259%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,8159%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,8457%
70443Kalium1,9857%
70718Differentiele telling (machinaal)2,357%
70442Natrium1,9855%
70703Bezinkingssnelheid1,9250%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,2148%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,9447%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8844%
74802Albumine1,6641%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,8841%
70116Ureum1,9240%
74801Eiwit1,4835%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3134%
70717Differentiele telling (hand)2,5624%
70421Fosfaat1,6424%
72649Ferritine1,424%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,2523%
70428Angiotensine converting enzym1,5420%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1819%
70716Reticulocyten tellen1,7119%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4218%
72582Foliumzuur1,1618%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2817%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,4716%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,3914%
70707Protrombinetijd1,3814%
70437IJzer1,3414%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,5213%
70425Cholesterol, totaal1,4312%
70476Immunoglobuline, elk2,8811%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2911%
74895Kreatine-fosfokinase1,2211%
70449Transferrine1,3210%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,4510%
74251Cholesterol, HDL1,769%
70460Triglyceriden1,479%
70303Sediment1,579%
70714Eosinofielen tellen2,29%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,398%
74065HbAlc1,778%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,948%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,737%
70130Urinezuur1,517%
70307Amylase1,277%
77291Haptoglobine1,176%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,386%
71739Micro-albumine in urine1,536%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,645%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,265%
70487Fibrinogeen1,095%
70119Chloride1,614%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,934%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,364%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,494%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,234%
70445IJzerbindingscapaciteit1,614%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,014%
72646Parathormoon (PTH)1,174%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof20,524%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,594%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,664%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,844%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,233%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,643%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,623%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,243%
74064Geglyceerde hemoglobine1,923%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,073%
70469Magnesium1,513%
78252Acetylglucoseaminidase, N1,263%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,223%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,173%
72501Cortisol2,293%
70704Bloedingstijd2,062%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,792%
70424Alkali reserve1,452%
70128Kreatine2,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,9421%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,2715%
71105HBs antigeen1,037%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,394%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,373%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,363%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,473%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5216%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,287%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,722%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,285%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,838%
;