(bv: 029199003, 110401015, 990089044, 990089067, 991316007, 079799041, 990030006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29799075) met declaratienummer (15C182)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5009 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 625,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6361%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0961%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1324%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,732%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,1655%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0617%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,115%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,0710%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,0610%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,086%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,053%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,022%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9118%
70419Kreatinine1,5614%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,4714%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8514%
70715Trombocyten tellen1,8713%
70442Natrium1,5813%
70443Kalium1,5812%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4912%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5811%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,6211%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6711%
74896Alkalische fosfatase1,4910%
70116Ureum1,4210%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,539%
70703Bezinkingssnelheid1,118%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,127%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,176%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,515%
72573Thyrotrofine (TSH)1,185%
74801Eiwit1,544%
74802Albumine1,474%
70718Differentiele telling (machinaal)1,824%
74895Kreatine-fosfokinase1,113%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,032%
72570Thyroxine (vrij T4)1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7518%
;