(bv: 149999062, 020108173, 990816015, 990003006, 990062007, 140301066, 990089051, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29799069) met declaratienummer (15C176)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1953 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 755,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1440%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8838%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0536%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,5683%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,9615%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30120Diagnostische intracraniele punctie.1,0123%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1418%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,097%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,094%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,2461%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1239%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1116%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0314%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0413%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,118%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,077%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,086%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.13%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,273%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.1,452%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,3654%
70443Kalium1,5952%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0952%
70442Natrium1,6152%
70419Kreatinine1,5551%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5751%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,5950%
70715Trombocyten tellen1,5149%
70116Ureum1,3745%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3343%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3342%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2641%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3240%
74896Alkalische fosfatase1,2937%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3336%
70703Bezinkingssnelheid1,1831%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6423%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3819%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2418%
74802Albumine1,4116%
74895Kreatine-fosfokinase1,2115%
74801Eiwit1,4814%
70707Protrombinetijd1,4913%
70425Cholesterol, totaal1,0612%
70119Chloride1,359%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,349%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,199%
74251Cholesterol, HDL1,349%
72573Thyrotrofine (TSH)1,079%
70460Triglyceriden1,059%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,967%
70307Amylase1,127%
70717Differentiele telling (hand)2,126%
70421Fosfaat1,316%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,715%
70424Alkali reserve1,354%
70303Sediment1,124%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,284%
70481Cellen tellen in liquor1,93%
72570Thyroxine (vrij T4)1,043%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,083%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,573%
70469Magnesium1,533%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,023%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,232%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,022%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,272%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,142%
70714Eosinofielen tellen1,132%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,162%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,513%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,413%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,472%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,436%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,517%
193021Logopedie.2,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1244%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0680%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,4610%
190034Afwezigheidsdag2,54%
;