(bv: 029699008, 149999063, 991416014, 979001173, 129999089, 089999028, 990316056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29799066) met declaratienummer (15C174)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2257 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 505,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4787%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0647%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39794Eenvoudige toon-audiometrie.1,1456%
39795Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.1,0847%
39780Impedantiemetingen.1,057%
39782Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek.1,095%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.1,033%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum1,082%
190703Spraakaudiometrie - audiologisch centrum1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39920Het aanpassen van en de controle op de bereikte verstaanvaardigheid met een hoortoestel, inclusief audiologisch onderzoek.1,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82490MRI achterste schedelgroeve.1,0159%
81290MRI hersenen1,0130%
82445CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,3412%
70419Kreatinine1,017%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,185%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,025%
70703Bezinkingssnelheid1,014%
72573Thyrotrofine (TSH)14%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,023%
70715Trombocyten tellen1,023%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
70116Ureum12%
70718Differentiele telling (machinaal)1,042%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,736%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,435%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,127%
;