(bv: 991116012, 079899016, 990022079, 049999003, 020108049, 069599051, 131999260, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29499025) met declaratienummer (15A268)

Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervan


Prijs van: Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervanKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 377 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 875,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4888%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1247%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.1,0890%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname1,0455%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,0247%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2222%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0624%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0720%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3687%
70715Trombocyten tellen1,3686%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8886%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4185%
70419Kreatinine1,3463%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3363%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3461%
74896Alkalische fosfatase1,3461%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3358%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3357%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,4854%
70443Kalium1,3446%
70442Natrium1,3645%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2236%
74802Albumine1,3934%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3633%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,2631%
74801Eiwit1,3422%
70717Differentiele telling (hand)1,6821%
70116Ureum1,2720%
70704Bloedingstijd1,5419%
70703Bezinkingssnelheid1,318%
70689C-reactive proteinen (CRP)15%
72501Cortisol1,65%
70307Amylase13%
78192Erytrocytenvolume23%
70421Fosfaat1,173%
70716Reticulocyten tellen1,293%
72573Thyrotrofine (TSH)12%
70714Eosinofielen tellen1,182%
70469Magnesium1,912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2419%
;