(bv: 119499068, 020108172, 109799021, 199299007, 131999181, 069599008, 990089085, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29499014) met declaratienummer (15A257)

Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan


Prijs van: Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervanKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 36 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6775%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.150%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.125%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase475%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase475%
70489ASAT, SGOT, transaminase475%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3375%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,3375%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,3375%
70442Natrium3,6775%
70116Ureum3,3375%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)475%
72501Cortisol2,3375%
70419Kreatinine475%
74151Lipase1,3375%
70703Bezinkingssnelheid1,6775%
70443Kalium3,6775%
70119Chloride1,3375%
70421Fosfaat3,6775%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,3375%
74801Eiwit1,6775%
70715Trombocyten tellen4,3375%
70130Urinezuur1,3375%
72573Thyrotrofine (TSH)275%
70424Alkali reserve1,3375%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,3375%
74802Albumine475%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3375%
70307Amylase1,3375%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.475%
74896Alkalische fosfatase450%
72570Thyroxine (vrij T4)325%
70468Melkzuur325%
70469Magnesium625%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine125%
70689C-reactive proteinen (CRP)725%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)225%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk325%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch325%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1625%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch125%
70517Beta lactamase test225%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191504Oxaliplatine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.125%
191518Bevacizumab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.225%
;