(bv: 059899051, 099699046, 020108097, 979002180, 199299033, 099799035, 990061046, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29399048) met declaratienummer (15E244)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 33 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7546%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,530%
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.318%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,2357%
190205Verpleegdag klasse 3B.1539%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1228%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,48%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,28%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,53%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).23%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,4834%
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
87078Abcesdrainage met echografie.13%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2743%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4643%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1434%
87070Echografie van de buikorganen.1,1521%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1818%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.17%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.17%
120030Statisch skeletonderzoek.15%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.15%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.23%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.13%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,53%
82490MRI achterste schedelgroeve.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,3492%
70443Kalium5,2290%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,9390%
70715Trombocyten tellen4,4490%
70442Natrium5,0490%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,7689%
70419Kreatinine4,8789%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,7185%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7584%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,6882%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,8282%
74896Alkalische fosfatase2,882%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,0279%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,179%
74802Albumine2,3575%
70116Ureum3,8274%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,9369%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,7366%
74801Eiwit1,9154%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2546%
70703Bezinkingssnelheid1,9243%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3641%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,8839%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,0938%
70717Differentiele telling (hand)2,8636%
70707Protrombinetijd2,4231%
70704Bloedingstijd3,3528%
70421Fosfaat2,2428%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,5325%
70469Magnesium2,2725%
72649Ferritine1,5421%
70119Chloride1,5518%
74895Kreatine-fosfokinase1,0918%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6418%
70303Sediment1,6715%
70307Amylase1,4415%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1313%
70449Transferrine1,3813%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,3813%
70437IJzer1,3813%
70716Reticulocyten tellen2,7513%
70424Alkali reserve7,2513%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,510%
72582Foliumzuur1,1710%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1710%
77291Haptoglobine18%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,48%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)28%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,88%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,57%
70425Cholesterol, totaal17%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,257%
70714Eosinofielen tellen17%
70460Triglyceriden17%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel55%
70487Fibrinogeen1,335%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
70130Urinezuur25%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,335%
70820BNP/NT-proBNP15%
70468Melkzuur6,335%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)15%
72501Cortisol1,335%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,53%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch230%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,2526%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch325%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,225%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,9323%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2123%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,88%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,335%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,335%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig15%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.25%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4518%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,316%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.4,257%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,6710%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,716%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4231%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2267%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9220%
190034Afwezigheidsdag1,257%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).43%
;