(bv: 140301023, 020108141, 020108206, 090501010, 192001073, 990061025, 029099056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29399004) met declaratienummer (15C160)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 257 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 820,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,470%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1331%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1430%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,5655%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,4944%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0516%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,129%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,098%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.14%
38880Spierbiopsie, eventueel spierfascie biopsie via incisie van de huid.14%
38404Percutane punctie van wervel- of tussenwervellichaam onder beeldvormende techniek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,0626%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1726%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0726%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1719%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,211%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).19%
87070Echografie van de buikorganen.1,238%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,377%
120030Statisch skeletonderzoek.16%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,875%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,135%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,295%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,084%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,174%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,24%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,113%
88090MRI bekken.1,223%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
89070Echografie onderste extremiteit.1,253%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).1,143%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,143%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,672%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.12%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.12%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,1157%
70443Kalium1,6349%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9547%
70442Natrium1,6547%
70715Trombocyten tellen1,8146%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,9846%
70419Kreatinine1,6945%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5135%
74896Alkalische fosfatase1,5235%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5234%
70116Ureum1,5833%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,633%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5233%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,5133%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.228%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk227%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,0823%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,5822%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9521%
74802Albumine1,6720%
70703Bezinkingssnelheid1,2819%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5319%
74801Eiwit1,6216%
70707Protrombinetijd1,3713%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5912%
70421Fosfaat1,2611%
70469Magnesium1,5610%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,389%
70307Amylase1,178%
70714Eosinofielen tellen1,148%
72573Thyrotrofine (TSH)1,566%
70128Kreatine26%
70717Differentiele telling (hand)1,316%
70119Chloride1,25%
74895Kreatine-fosfokinase1,155%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,625%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,465%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,635%
70704Bloedingstijd1,754%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,094%
72570Thyroxine (vrij T4)1,374%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,94%
70303Sediment1,14%
70424Alkali reserve2,24%
70716Reticulocyten tellen1,443%
72649Ferritine1,673%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,563%
70437IJzer1,633%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,633%
70468Melkzuur1,433%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)13%
70130Urinezuur1,143%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,433%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie22%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).4,172%
70476Immunoglobuline, elk1,832%
74151Lipase1,52%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,52%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,265%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,555%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,345%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,014%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,854%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9,972%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3847%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2221%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,785%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,734%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0479%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,526%
39692Preassessment opname.1,0312%
39691Preassessment dagopname.1,114%
;