(bv: 131999219, 119499041, 972802074, 129999057, 990004016, 079999014, 099899072, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199079) met declaratienummer (15B530)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1165 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 670,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0967%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1232%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1532%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,2661%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,7810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,2336%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,3617%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,148%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,315%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,054%
34688Capsule endoscopie.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34689Interventie-coloscopie.1,1225%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,1121%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,187%
34640Endoscopische mucosectomie.1,054%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,182%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34383Endo-echografie.1,134%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1626%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2516%
87070Echografie van de buikorganen.1,2312%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,110%
87090MRI abdomen.1,129%
88090MRI bekken.1,094%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,224%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,113%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.338%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0935%
70715Trombocyten tellen1,5531%
70419Kreatinine1,6730%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,6430%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4628%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4328%
74896Alkalische fosfatase1,4628%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,526%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,3126%
70443Kalium1,6224%
70442Natrium1,6323%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,6321%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5621%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0320%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,9819%
74802Albumine1,2916%
70116Ureum1,6616%
70703Bezinkingssnelheid1,3912%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2111%
72649Ferritine1,2210%
70718Differentiele telling (machinaal)1,538%
70437IJzer1,158%
70307Amylase1,216%
72573Thyrotrofine (TSH)1,065%
70707Protrombinetijd1,325%
72582Foliumzuur1,065%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,385%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,075%
70449Transferrine1,255%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,15%
70421Fosfaat1,344%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,233%
74801Eiwit1,173%
70445IJzerbindingscapaciteit1,213%
70119Chloride1,253%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,923%
70717Differentiele telling (hand)2,072%
70716Reticulocyten tellen2,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,444%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,075%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4517%
190021Klinische opname1,1217%
;