(bv: 990216047, 990003011, 990216056, 181105003, 089999030, 119499030, 110901004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199006) met declaratienummer (15B512)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 14594 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 210,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1269%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2455%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,182%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,2615%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,136%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,283%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1528%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1823%
87070Echografie van de buikorganen.1,3822%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,112%
87090MRI abdomen.1,17%
88090MRI bekken.1,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9253%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,646%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6840%
70419Kreatinine1,4835%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4734%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3933%
70715Trombocyten tellen1,4633%
74896Alkalische fosfatase1,432%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3732%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3831%
70443Kalium1,3627%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,427%
70442Natrium1,3526%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5723%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3720%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2619%
70116Ureum1,3318%
70703Bezinkingssnelheid1,2818%
74802Albumine1,2816%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3312%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2810%
72649Ferritine1,2110%
72573Thyrotrofine (TSH)1,128%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,326%
70437IJzer1,186%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,116%
74801Eiwit1,245%
70307Amylase1,174%
70421Fosfaat1,34%
70449Transferrine1,164%
70707Protrombinetijd1,354%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,144%
72582Foliumzuur1,123%
70425Cholesterol, totaal1,283%
72570Thyroxine (vrij T4)1,183%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,433%
70717Differentiele telling (hand)1,592%
74065HbAlc1,262%
70460Triglyceriden1,282%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,32%
74251Cholesterol, HDL1,592%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,152%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2244%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,144%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5716%
190021Klinische opname1,086%
;