(bv: 089999051, 120201004, 079799031, 972800065, 079499012, 990089072, 099899069, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099045) met declaratienummer (15C077)

Diagnostische ingreep in de borstkas (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Diagnostische ingreep in de borstkas (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 799 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 825,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0242%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5837%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0829%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,8982%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,0717%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39210Mediastinoscopie.1,0258%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1824%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).1,0310%
32670Video-assisted thoracic surgery (VATS).1,099%
32682Pleurabiopsie.1,046%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,474%
32581Open longbiopsie (zie 032582 voor endoscopische longbiopsie).14%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.12%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).1,019%
32629Mediastinotomie.1,055%
32529Bullectomie met partiele pleurectomie, open procedure (zie 032535 voor thoracoscopisch, zie 032534 voor VATS procedure).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.13%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7851%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,268%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,034%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,9468%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,757%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8855%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3354%
70443Kalium3,0242%
70442Natrium3,0341%
70419Kreatinine2,4939%
70715Trombocyten tellen2,6239%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,8139%
70116Ureum2,4533%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,0629%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,6226%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7919%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0619%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0419%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3618%
74896Alkalische fosfatase1,915%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,6615%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,915%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1214%
74802Albumine2,1614%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,9312%
70718Differentiele telling (machinaal)1,7411%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,9411%
70707Protrombinetijd3,6311%
74801Eiwit1,5411%
70703Bezinkingssnelheid1,2411%
70469Magnesium2,310%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,259%
70119Chloride2,38%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,498%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,437%
70421Fosfaat3,196%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,716%
70468Melkzuur4,176%
70717Differentiele telling (hand)25%
74895Kreatine-fosfokinase2,515%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,064%
70424Alkali reserve5,33%
70303Sediment1,133%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,093%
70128Kreatine2,272%
70307Amylase2,052%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,832%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7413%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2112%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,039%
70503Kweekproef op tuberculose1,538%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,528%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,545%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,613%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,733%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,43%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,623%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,833%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,142%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,892%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4380%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1942%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.1,094%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,4314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,669%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,095%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0976%
39692Preassessment opname.1,0540%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,314%
39691Preassessment dagopname.1,033%
;