(bv: 089999003, 140401010, 099999023, 140301025, 131999010, 029099051, 089999023, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099044) met declaratienummer (15C076)

Diagnostische ingreep in de borstkas bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Diagnostische ingreep in de borstkas bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 694 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 655,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0722%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0821%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1518%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0927%
190055Dagverpleging II.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39210Mediastinoscopie.153%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0514%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).1,0512%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,6512%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,059%
32682Pleurabiopsie.1,086%
32581Open longbiopsie (zie 032582 voor endoscopische longbiopsie).15%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,645%
32670Video-assisted thoracic surgery (VATS).1,15%
39846Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.1,214%
39212Diagnostische thoracoscopie, al dan niet met strengdoorbranding.13%
39837Residubepaling longen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).1,0913%
32629Mediastinotomie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,8221%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2211%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,118%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,045%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,064%
34383Endo-echografie.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,135%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,6925%
70443Kalium2,3422%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,4822%
70715Trombocyten tellen1,6122%
70442Natrium2,4122%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).420%
70419Kreatinine1,420%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,5720%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,519%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1818%
70116Ureum1,3518%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,217%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2415%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3715%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2414%
74896Alkalische fosfatase1,311%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2610%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,5310%
74801Eiwit1,1910%
74802Albumine1,99%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,197%
70703Bezinkingssnelheid1,137%
70469Magnesium1,57%
70707Protrombinetijd1,455%
70718Differentiele telling (machinaal)1,525%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,744%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,424%
70128Kreatine1,114%
70421Fosfaat23%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,233%
70303Sediment1,083%
70119Chloride6,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6610%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,510%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,537%
70503Kweekproef op tuberculose1,416%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,293%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,933%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,543%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,333%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7964%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,3140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,2422%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1,059%
39692Preassessment opname.1,037%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,526%
190021Klinische opname1,086%
;