(bv: 110901008, 040401009, 181105009, 059899039, 972802106, 029199239, 131999101, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099036) met declaratienummer (15E088)

Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 733 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 040,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0753%
190011Eerste polikliniekbezoek.3,0236%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,9241%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,24%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.2,1461%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,9619%
39926Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met orale toediening chemotherapie van metastasen.1,4815%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6442%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2232%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2321%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,137%
81290MRI hersenen1,024%
120030Statisch skeletonderzoek.1,193%
87070Echografie van de buikorganen.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).377%
70715Trombocyten tellen2,4876%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,576%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,7574%
70419Kreatinine1,8573%
70442Natrium1,8666%
74896Alkalische fosfatase1,7866%
70443Kalium1,8765%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7564%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7964%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7962%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,8461%
70116Ureum1,7754%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8854%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6651%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8945%
74802Albumine1,8942%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,6235%
70421Fosfaat1,7321%
74801Eiwit1,6620%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,9120%
70469Magnesium1,6519%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,6219%
70703Bezinkingssnelheid1,5715%
70717Differentiele telling (hand)1,529%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,976%
70119Chloride1,476%
70714Eosinofielen tellen1,395%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,384%
70707Protrombinetijd1,334%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).24%
70307Amylase1,363%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,353%
74895Kreatine-fosfokinase1,563%
70130Urinezuur1,163%
70128Kreatine3,733%
72573Thyrotrofine (TSH)1,182%
72570Thyroxine (vrij T4)1,172%
70303Sediment1,172%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,732%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,573%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,76%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191503Gemcitabine, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.110%
191519Pemetrexed, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.16%
191501Docetaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,183%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5612%
;