(bv: 149999045, 059899031, 991316016, 020108056, 020108126, 020109017, 119499063, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099011) met declaratienummer (15E083)

Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2502 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 255,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3894%
190011Eerste polikliniekbezoek.16%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.1,06100%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,0871%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname129%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.124%
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.129%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.129%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.224%
89070Echografie onderste extremiteit.16%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.16%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2571%
70442Natrium1,3371%
74896Alkalische fosfatase1,2571%
70419Kreatinine1,3371%
70443Kalium1,3371%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4271%
70714Eosinofielen tellen1,4271%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5871%
70715Trombocyten tellen1,3371%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2571%
70116Ureum1,3371%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2571%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,3371%
74801Eiwit1,0965%
74802Albumine1,0965%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,0965%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)135%
70469Magnesium124%
70703Bezinkingssnelheid16%
70421Fosfaat16%
70425Cholesterol, totaal16%
70489ASAT, SGOT, transaminase16%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk26%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191503Gemcitabine, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.124%
191517Vinorelbine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).424%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.16%
;