(bv: 990022067, 990035003, 990916031, 029199178, 090501009, 990216031, 019999019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28999053) met declaratienummer (15E075)

Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt


Prijs van: Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / miltKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5924 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 000,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7470%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1114%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,055%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,7237%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,094%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,024%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.1,250%
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.1,023%
39926Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met orale toediening chemotherapie van metastasen.13%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.1,032%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,037%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,027%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,127%
87070Echografie van de buikorganen.1,053%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,032%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,212%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,0579%
70715Trombocyten tellen1,9378%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9878%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3571%
70419Kreatinine1,8261%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6960%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6850%
70443Kalium1,7345%
74896Alkalische fosfatase1,7244%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7244%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7144%
70442Natrium1,7643%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7443%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8740%
74801Eiwit1,7234%
74802Albumine1,6331%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6230%
70717Differentiele telling (hand)3,2628%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,9728%
70116Ureum1,523%
70716Reticulocyten tellen3,1319%
70703Bezinkingssnelheid1,2316%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4916%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,7515%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,2513%
70476Immunoglobuline, elk3,0410%
70130Urinezuur1,429%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,219%
72640Beta-2-microglobuline1,298%
70704Bloedingstijd2,928%
70421Fosfaat1,328%
70714Eosinofielen tellen1,67%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,375%
72573Thyrotrofine (TSH)1,135%
72649Ferritine1,245%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,085%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,145%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,155%
77291Haptoglobine1,214%
72570Thyroxine (vrij T4)1,244%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,494%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)3,294%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,473%
70469Magnesium1,73%
74065HbAlc1,283%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,333%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof23,413%
70437IJzer1,193%
70425Cholesterol, totaal1,152%
70449Transferrine1,182%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,292%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,132%
72582Foliumzuur1,132%
70707Protrombinetijd1,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,546%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,945%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,562%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,687%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,155%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,593%
79993CLB-referentietarief.1,412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.19%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5716%
38499Beenmergbeoordeling van puncties, die niet zelf zijn genomen.1,072%
;