(bv: 990616065, 020107015, 990916013, 972802098, 070401017, 131999160, 991016017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28999016) met declaratienummer (15C040)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / miltKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1720 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 9 880,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,4269%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1332%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2231%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,9628%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,5580%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,7619%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4637%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,0717%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,297%
38497Beenmergpunctie.1,096%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,085%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,124%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,13%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,353%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,69%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,8568%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1729%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1427%
87070Echografie van de buikorganen.1,1824%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,1312%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0710%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,279%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,028%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,878%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,058%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,98%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,017%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,096%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,075%
89070Echografie onderste extremiteit.1,184%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,254%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.14%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,023%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,123%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,673%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,23%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.13%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,123%
120030Statisch skeletonderzoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,3992%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,5692%
70715Trombocyten tellen8,5792%
70419Kreatinine7,1891%
70443Kalium6,7391%
70442Natrium6,6390%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,3486%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,7784%
74896Alkalische fosfatase3,7484%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,6684%
70116Ureum5,2383%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17,4383%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,682%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,4480%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,5978%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,9176%
74802Albumine3,4771%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,6971%
70718Differentiele telling (machinaal)4,0164%
74801Eiwit3,0457%
70717Differentiele telling (hand)4,5755%
70703Bezinkingssnelheid2,2650%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).8,945%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,8643%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,1741%
70421Fosfaat2,7539%
70716Reticulocyten tellen3,3830%
70707Protrombinetijd2,5629%
70119Chloride1,9927%
70303Sediment1,5125%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,624%
74895Kreatine-fosfokinase1,6324%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,124%
70469Magnesium3,0824%
70307Amylase1,5423%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,2722%
72649Ferritine1,5721%
70130Urinezuur2,5721%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3320%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6420%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2618%
77291Haptoglobine1,6417%
72582Foliumzuur1,2517%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,9917%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,5317%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,7217%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,4716%
70476Immunoglobuline, elk4,4515%
70437IJzer1,3614%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,2313%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,5912%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,7212%
70424Alkali reserve3,0812%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3612%
70449Transferrine1,2711%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).3,111%
70714Eosinofielen tellen2,9610%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,3910%
72640Beta-2-microglobuline1,499%
70468Melkzuur2,349%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof31,079%
70820BNP/NT-proBNP1,619%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,148%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,598%
70425Cholesterol, totaal1,338%
70487Fibrinogeen1,477%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,927%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk2,016%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,186%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,916%
70460Triglyceriden1,355%
74151Lipase1,285%
74899Troponine, cardiale isovorm1,565%
74065HbAlc1,495%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,955%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,525%
70445IJzerbindingscapaciteit1,855%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,315%
74758Bence Jones eiwit1,515%
72646Parathormoon (PTH)1,174%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu9,724%
70496Osmolariteit1,624%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,324%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,134%
74251Cholesterol, HDL1,524%
70108Diaceetzuur1,523%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling2,293%
70208Amylase1,683%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,363%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)14,83%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,483%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)5,313%
70184Immuno-electroforese, na concentratie2,043%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,213%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,152%
71739Micro-albumine in urine1,382%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)8,182%
78192Erytrocytenvolume12,612%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,122%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,6839%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,5538%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6835%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,325%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,1918%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,217%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,4413%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,7613%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,512%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,2910%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,449%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,098%
71105HBs antigeen1,116%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,155%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,765%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch4,315%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,794%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief4,344%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch4,723%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,793%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.2,093%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,43%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,763%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,952%
70503Kweekproef op tuberculose1,42%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7334%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,0711%
79993CLB-referentietarief.1,715%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,3712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,1425%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald4,9313%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E4,239%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E4,629%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten6,584%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E3,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2450%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,453%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4872%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,4527%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,893%
190034Afwezigheidsdag2,713%
;