(bv: 119499077, 069499058, 979001133, 029799022, 020110083, 069899211, 040201007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28899028) met declaratienummer (15C018)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3898 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 340,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6458%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0734%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1428%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0983%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,877%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,1547%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,268%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,138%
34688Capsule endoscopie.1,044%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34689Interventie-coloscopie.1,0438%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,0437%
34640Endoscopische mucosectomie.1,045%
34691Dubbel-ballon-enteroscopie (DBE, zie 034686 voor overige diagnostische coloscopie).1,043%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34383Endo-echografie.1,016%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,123%
87070Echografie van de buikorganen.1,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5122%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5421%
70715Trombocyten tellen1,1617%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1617%
70419Kreatinine1,1314%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0712%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0712%
74896Alkalische fosfatase1,0712%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0611%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,110%
70443Kalium1,1110%
74802Albumine1,069%
70442Natrium1,19%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,238%
72649Ferritine1,128%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,057%
70116Ureum1,127%
70703Bezinkingssnelheid1,087%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,197%
70437IJzer1,126%
72573Thyrotrofine (TSH)1,066%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,035%
70707Protrombinetijd1,194%
72582Foliumzuur1,054%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,14%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,074%
70718Differentiele telling (machinaal)1,154%
70445IJzerbindingscapaciteit1,233%
72570Thyroxine (vrij T4)1,093%
70449Transferrine1,172%
70307Amylase1,092%
70425Cholesterol, totaal1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3151%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,1924%
190021Klinische opname1,0417%
;