(bv: 990516020, 099799024, 979001139, 039999026, 029199117, 100101009, 219699015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28899027) met declaratienummer (15C017)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 6 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 210 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 480,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2560%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1239%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3431%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.5,4880%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,0219%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,2536%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,0817%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).2,2216%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2512%
34688Capsule endoscopie.16%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,674%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34689Interventie-coloscopie.1,4236%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,0916%
34640Endoscopische mucosectomie.1,215%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,3413%
34691Dubbel-ballon-enteroscopie (DBE, zie 034686 voor overige diagnostische coloscopie).16%
35135Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoÔden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.13%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.27%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3313%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1312%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.19%
34383Endo-echografie.17%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).16%
87070Echografie van de buikorganen.16%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.16%
87090MRI abdomen.14%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,9474%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,6770%
70715Trombocyten tellen2,3165%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,9961%
70443Kalium2,2355%
70419Kreatinine2,2355%
70442Natrium2,1854%
74896Alkalische fosfatase1,7248%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7948%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7548%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7546%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2346%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,945%
70116Ureum2,2643%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0537%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4236%
74802Albumine1,5734%
70707Protrombinetijd2,5630%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,5627%
72649Ferritine1,1225%
70437IJzer1,222%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9422%
70703Bezinkingssnelheid1,4321%
74801Eiwit1,4321%
70307Amylase1,719%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,4218%
70718Differentiele telling (machinaal)1,4218%
70421Fosfaat1,3716%
70445IJzerbindingscapaciteit1,215%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,4115%
70119Chloride1,3413%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,2512%
70469Magnesium1,3912%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,5810%
70717Differentiele telling (hand)1,7310%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,67%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,67%
72582Foliumzuur1,27%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,27%
70449Transferrine1,217%
74151Lipase1,256%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel7,256%
72573Thyrotrofine (TSH)16%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,595%
74895Kreatine-fosfokinase14%
70487Fibrinogeen1,674%
70128Kreatine1,334%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,334%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed34%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14%
70303Sediment1,334%
74065HbAlc13%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
70820BNP/NT-proBNP13%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk13%
70209Lipase1,53%
70468Melkzuur13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch13%
70424Alkali reserve1,53%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,013%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,013%
70716Reticulocyten tellen2,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch16%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,334%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch23%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk13%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6172%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,67%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3782%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,530%
39691Preassessment dagopname.13%
39692Preassessment opname.13%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).12,133%
;