(bv: 079699008, 140801011, 028899038, 029199056, 979001130, 979002196, 149399037, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110061) met declaratienummer (15A178)

Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen


Prijs van: Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1144 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 190,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.



Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5949%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,29%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,684%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,8114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,188%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie1,0459%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,0422%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname1,0619%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.1,0811%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,66%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1317%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4113%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1212%
87070Echografie van de buikorganen.1,465%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,372%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,2273%
70715Trombocyten tellen2,6573%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,773%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,0370%
70419Kreatinine2,6669%
70442Natrium2,662%
70443Kalium2,6262%
74896Alkalische fosfatase1,9153%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,9352%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,8950%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,8950%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,349%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9448%
70718Differentiele telling (machinaal)2,0945%
70116Ureum2,5644%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8938%
74802Albumine1,8938%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,1238%
70469Magnesium1,7625%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,7224%
74801Eiwit1,5323%
70717Differentiele telling (hand)1,8618%
70421Fosfaat1,9117%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0416%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9713%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7913%
70703Bezinkingssnelheid1,4613%
70119Chloride1,5112%
70303Sediment1,3910%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,668%
70307Amylase1,486%
74895Kreatine-fosfokinase1,426%
70714Eosinofielen tellen1,945%
70707Protrombinetijd1,865%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,354%
70424Alkali reserve1,814%
70716Reticulocyten tellen3,164%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,583%
72573Thyrotrofine (TSH)1,333%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,443%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,33%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,062%
70704Bloedingstijd2,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6411%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,519%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,057%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,57%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,456%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,753%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,443%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,7611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191503Gemcitabine, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.140%
191501Docetaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1911%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1765%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6713%
190034Afwezigheidsdag1,992%
;