(bv: 020108147, 119499063, 079999002, 099699039, 109599007, 120401015, 029299025, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110039) met declaratienummer (15A158)

Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker


Prijs van: Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij BlaaskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,561%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.161%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.592%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39859Cysto-urethroscopie.161%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.1,22100%
39888Intravesicale chemo-/immunotherapie.1,3269%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,3269%
39680Perifeer infuus inbrengen.231%
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.231%
87070Echografie van de buikorganen.231%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,561%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,561%
74801Eiwit131%
70689C-reactive proteinen (CRP)731%
70130Urinezuur131%
74896Alkalische fosfatase531%
70718Differentiele telling (machinaal)131%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.431%
74802Albumine331%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).431%
70307Amylase131%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling631%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase531%
70442Natrium531%
74891ALAT, SGPT, Transaminase531%
70703Bezinkingssnelheid131%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.231%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)131%
70443Kalium531%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)531%
70707Protrombinetijd131%
70419Kreatinine531%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk531%
70489ASAT, SGOT, transaminase531%
70116Ureum331%
74895Kreatine-fosfokinase131%
70715Trombocyten tellen431%
70421Fosfaat431%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch161%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)831%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.131%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname161%
;