(bv: 099699049, 219799016, 131999021, 979002073, 029399032, 099899070, 029399042, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110026) met declaratienummer (15A145)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 894 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 405,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1680%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1642%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,9311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,189%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,772%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,2136%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6632%
39479Echografie van de nier.1,3412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,2761%
70419Kreatinine1,9257%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,2151%
74896Alkalische fosfatase1,7139%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8634%
70703Bezinkingssnelheid1,734%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7234%
70443Kalium1,7733%
70442Natrium1,7633%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,6931%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,6831%
70715Trombocyten tellen1,8829%
70116Ureum1,7128%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7526%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7518%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,7618%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,7617%
74802Albumine1,7415%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,7914%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0614%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4610%
70718Differentiele telling (machinaal)1,847%
70303Sediment1,316%
70421Fosfaat1,646%
74801Eiwit1,556%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,835%
70119Chloride1,534%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,54%
70425Cholesterol, totaal1,553%
72573Thyrotrofine (TSH)1,853%
70460Triglyceriden1,673%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,283%
74065HbAlc1,673%
74251Cholesterol, HDL2,143%
70130Urinezuur1,392%
74895Kreatine-fosfokinase1,472%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3611%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3711%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,743%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,326%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,815%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7612%
;