(bv: 020109005, 182199008, 990516018, 069499053, 089999013, 020108146, 029199264, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110019) met declaratienummer (15A139)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij BlaaskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 708 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 065,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4274%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1730%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,568%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,5587%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,3711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39859Cysto-urethroscopie.1,427%
39860Chromocystoscopie.1,3818%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,110%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,489%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,23%
39888Intravesicale chemo-/immunotherapie.2,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1436%
87070Echografie van de buikorganen.1,2615%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1911%
39492Echografie van de buikorganen.1,3311%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1110%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,227%
120030Statisch skeletonderzoek.1,053%
120102Renografie met farmacologische interventie.1,123%
39479Echografie van de nier.1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,8575%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,4665%
70419Kreatinine2,1764%
70443Kalium2,0354%
70442Natrium2,0154%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,0847%
70116Ureum1,9847%
70715Trombocyten tellen1,8339%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,8933%
74896Alkalische fosfatase1,4828%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,6726%
70703Bezinkingssnelheid1,4724%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0923%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3723%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3722%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3522%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4122%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8220%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,4219%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5716%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,3914%
70303Sediment1,2614%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,5313%
70119Chloride1,6511%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3111%
74802Albumine1,5510%
74801Eiwit1,219%
70707Protrombinetijd1,839%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,357%
70307Amylase1,186%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,266%
70421Fosfaat1,656%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,615%
70424Alkali reserve1,524%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,934%
70717Differentiele telling (hand)1,844%
74895Kreatine-fosfokinase1,193%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,563%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,813%
70469Magnesium1,833%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,393%
70714Eosinofielen tellen1,123%
70468Melkzuur1,762%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,692%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5830%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5426%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,0417%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,8815%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,066%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,895%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,684%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,723%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6131%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,483%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,593%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2128%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,397%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0773%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,815%
39692Preassessment opname.1,0714%
;