(bv: 131999040, 099899056, 029199169, 990516006, 079899008, 090501008, 990216057, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110015) met declaratienummer (15A135)

Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen


Prijs van: Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1442 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 910,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2882%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1552%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,264%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.6,9189%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,5810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,127%
39859Cysto-urethroscopie.1,179%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,039%
39860Chromocystoscopie.1,167%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.15%
39172Ureterorenoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,223%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36046Laparoscopische nefrectomie (zie 036040 voor open procedure).1,0240%
36037Laparoscopische nephrectomie voor maligne niertumoren (zie 036036 voor open procedure).1,0523%
36047Laparoscopische nefrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie (zie 036042 voor open procedure).1,0318%
36034Laparoscopische partiŽle nefrectomie (zie 036032 voor open procedure).1,0115%
36197Laparoscopische ureter operatie (zie 036195 voor open procedure).1,073%
36170Retrograde endoscopische plaatsing van een stent (oa JJ), al dan niet met dilatatie van de ureter.1,233%
36223Transurethrale resectie van een of meerdere grote papillomen en/of maligne blaastumoren.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,0111%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,193%
35690Aanleggen en periodiek bijvullen pneumoperitoneum.1,053%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1538%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5234%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1212%
87070Echografie van de buikorganen.1,2511%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,248%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,157%
39492Echografie van de buikorganen.1,375%
120102Renografie met farmacologische interventie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,1294%
70443Kalium3,7490%
70419Kreatinine3,8690%
70442Natrium3,7789%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,9485%
70116Ureum2,8681%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0474%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,7871%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,1864%
70715Trombocyten tellen2,7353%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,8150%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,6635%
70703Bezinkingssnelheid1,4225%
74896Alkalische fosfatase1,4924%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0224%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,923%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5319%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,9818%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5718%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5417%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5916%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,5216%
70119Chloride3,2415%
74802Albumine2,3713%
70707Protrombinetijd2,4212%
70303Sediment1,3412%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1112%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,9611%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6211%
70421Fosfaat3,0710%
74801Eiwit1,339%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,289%
70469Magnesium2,998%
70468Melkzuur3,818%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,028%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,487%
74895Kreatine-fosfokinase1,467%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,177%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,545%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,475%
70424Alkali reserve2,95%
70307Amylase2,044%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,723%
70128Kreatine2,773%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,053%
70130Urinezuur1,273%
70717Differentiele telling (hand)1,283%
74899Troponine, cardiale isovorm1,442%
70487Fibrinogeen1,322%
70714Eosinofielen tellen1,362%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,582%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7426%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5324%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,1811%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,348%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,677%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,65%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,084%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4888%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,4912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,5311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,216%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,264%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1679%
39692Preassessment opname.1,0653%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4912%
;