(bv: 099899026, 990022042, 029199196, 990089029, 979002161, 029199184, 990316054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110010) met declaratienummer (15A130)

Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen


Prijs van: Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12611 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 550,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0379%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1643%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,477%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39859Cysto-urethroscopie.1,410%
39860Chromocystoscopie.1,437%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,3348%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2646%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4242%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3618%
39492Echografie van de buikorganen.1,25%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,163%
120030Statisch skeletonderzoek.1,073%
87090MRI abdomen.1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine1,7960%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0360%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0449%
74896Alkalische fosfatase1,7535%
70703Bezinkingssnelheid1,534%
70443Kalium1,7532%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8532%
70442Natrium1,7631%
70116Ureum1,6728%
70715Trombocyten tellen1,927%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,8325%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8921%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,8521%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,921%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.217%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,514%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8613%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2812%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,411%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8211%
74802Albumine2,039%
70718Differentiele telling (machinaal)2,159%
70303Sediment1,298%
74801Eiwit1,86%
70421Fosfaat1,795%
72573Thyrotrofine (TSH)2,434%
70119Chloride1,783%
72570Thyroxine (vrij T4)2,613%
70425Cholesterol, totaal1,443%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,42%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,52%
70707Protrombinetijd1,982%
70130Urinezuur1,852%
74251Cholesterol, HDL1,952%
70460Triglyceriden1,492%
72649Ferritine1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,357%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,376%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6314%
;