(bv: 069499020, 191301009, 109999037, 099899089, 020108071, 119999012, 089999061, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108188) met declaratienummer (15B979)

Onderzoek (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen


Prijs van: Onderzoek (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 40 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7969%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,234%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3318%
190055Dagverpleging II.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,2654%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,3745%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39381Gynaecologisch onderzoek onder narcose.1,1576%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.144%
39171Diagnostische hysteroscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) en/of inclusief eventuele endometriumbiopsie(en) en/of het verwijderen van een enkelvoudige poliep voor pathologisch onderzoek.123%
39860Chromocystoscopie.1,1614%
39170Diagnostische kolposcopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,0210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37191Curettage.1,027%
36195Ureter operatie, open procedure (zie 036197 voor laparoscopisch).13%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).13%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.13%
37313Operatie vaginale en para-urethrale cysten.13%
37460Plastische correctie van een oude totaalruptuur.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2244%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1127%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.113%
87090MRI abdomen.113%
39492Echografie van de buikorganen.110%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,017%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,017%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
88090MRI bekken.13%
120101Renografie (102).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,7871%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,4962%
70443Kalium1,6461%
70442Natrium1,6258%
70419Kreatinine1,6858%
70715Trombocyten tellen1,341%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0840%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5938%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,438%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0937%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,134%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,234%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,0828%
74896Alkalische fosfatase1,1327%
70116Ureum1,6427%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,2923%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3320%
70703Bezinkingssnelheid1,1318%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,1318%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.217%
74802Albumine1,817%
70707Protrombinetijd1,4814%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2513%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,513%
70130Urinezuur113%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,8513%
70469Magnesium210%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,0210%
70704Bloedingstijd2,68%
70128Kreatine17%
70717Differentiele telling (hand)17%
74801Eiwit1,57%
72501Cortisol17%
70119Chloride1,017%
70714Eosinofielen tellen13%
72649Ferritine13%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)23%
70424Alkali reserve23%
74895Kreatine-fosfokinase13%
70468Melkzuur13%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)13%
70437IJzer13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)13%
70737Tromboplastinetijd, partieel13%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk3,053%
72643Inhibine1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk17%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch17%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,1271%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).1,2114%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2513%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0788%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2831%
39691Preassessment dagopname.110%
39692Preassessment opname.17%
;