(bv: 991116026, 110801006, 119599015, 020109101, 029099063, 140301048, 182199012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108187) met declaratienummer (15B978)

Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen


Prijs van: Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 101 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6856%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0542%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.164%
190035Dagverpleging I.1,1318%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).122%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1318%
39170Diagnostische kolposcopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,337%
32682Pleurabiopsie.12%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.12%
39859Cysto-urethroscopie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36915Endoscopische operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen (zie 036916 voor open procedure).1,6733%
37440Vulvectomie, zonder verwijdering van de lieslymfklieren.120%
33824Stageringslaparoscopie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovaria (zie 033822 voor stageringslaparotomie).1,518%
36952Endoscopische dubbelzijdige operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen (zie 036951 voor open procedure).14%
37111Abdominale uterus extirpatie.14%
36916Operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen, open procedure (zie 036915 voor endoscopisch).1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,0638%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
89070Echografie onderste extremiteit.22%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.12%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).12%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.12%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.12%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,722%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8616%
70419Kreatinine1,1416%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling116%
70116Ureum116%
70442Natrium1,1416%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,2916%
70443Kalium1,1416%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,6713%
70715Trombocyten tellen113%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)113%
70489ASAT, SGOT, transaminase111%
74891ALAT, SGPT, Transaminase111%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)19%
74896Alkalische fosfatase19%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).29%
74802Albumine17%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.17%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk17%
74801Eiwit17%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase17%
72531Oestron, oestradiol, elk14%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)14%
70689C-reactive proteinen (CRP)12%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)12%
74065HbAlc12%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine12%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)12%
70119Chloride12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,54%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd22%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk12%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig12%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch12%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4771%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).118%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.113%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,833%
39692Preassessment opname.1,0733%
39691Preassessment dagopname.120%
;