(bv: 029199143, 029399040, 089999088, 079699013, 140401009, 990027136, 149599030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108134) met declaratienummer (15B960)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij BaarmoederkankerKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1057 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 805,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5683%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,245%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0914%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,367%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,15%
39170Diagnostische kolposcopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,263%
39492Echografie van de buikorganen.1,6133%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1932%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,216%
87070Echografie van de buikorganen.1,1713%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,2311%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,084%
87090MRI abdomen.1,084%
86970Echografie van mamma.1,13%
88090MRI bekken.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9347%
70419Kreatinine1,5438%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,8735%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9334%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5326%
70715Trombocyten tellen1,5425%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,524%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4924%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5722%
70116Ureum1,2421%
70443Kalium1,421%
70442Natrium1,4121%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5719%
74896Alkalische fosfatase1,5818%
70703Bezinkingssnelheid1,3513%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8113%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,3610%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2410%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4110%
70718Differentiele telling (machinaal)1,539%
74802Albumine1,587%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,567%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,775%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,874%
72573Thyrotrofine (TSH)1,364%
74801Eiwit1,093%
70707Protrombinetijd1,193%
70130Urinezuur1,053%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,663%
72570Thyroxine (vrij T4)1,472%
70421Fosfaat1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4525%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,17%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).1,126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7345%
;