(bv: 019999033, 131999051, 990030038, 029399010, 192001076, 089999026, 199799010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108097) met declaratienummer (15B956)

Onderzoek bij Baarmoederkanker


Prijs van: Onderzoek bij BaarmoederkankerKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 316 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 465,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8484%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3357%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0358%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39171Diagnostische hysteroscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) en/of inclusief eventuele endometriumbiopsie(en) en/of het verwijderen van een enkelvoudige poliep voor pathologisch onderzoek.1,0864%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0832%
39381Gynaecologisch onderzoek onder narcose.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37191Curettage.1,0749%
37170Therapeutische hysteroscopie, kleine verrichtingen, zoals: conventionele poliepectomie, verwijdering van een intra-uterine device of een focale coagulatie.15%
37175Transcervicale endochirurgie m.b.v. hysteroscoop, type a. Endoresectie enkelvoudige en zuiver submuceuze myomen (type 0), resectie enkelvoudige adhaesies en endoresectie grotere poliepen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,2272%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0628%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.116%
87090MRI abdomen.13%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,6462%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,456%
70419Kreatinine1,3843%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).239%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4538%
70443Kalium1,4133%
70442Natrium1,3731%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,1531%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,527%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0422%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0422%
70715Trombocyten tellen1,0520%
70116Ureum1,318%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)117%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling116%
74896Alkalische fosfatase1,0713%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase112%
70703Bezinkingssnelheid1,118%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)17%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)15%
70689C-reactive proteinen (CRP)15%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk15%
72531Oestron, oestradiol, elk15%
72551Luteiniserend hormoon (LH)14%
70718Differentiele telling (machinaal)14%
72570Thyroxine (vrij T4)14%
74065HbAlc14%
72573Thyrotrofine (TSH)14%
70707Protrombinetijd1,254%
74802Albumine14%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel13%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch15%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2988%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).1,0555%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1820%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5733%
39692Preassessment opname.1,0631%
39691Preassessment dagopname.118%
190021Klinische opname17%
;