(bv: 059899050, 131999254, 020109101, 029199153, 990216013, 990216065, 991316022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108089) met declaratienummer (15B949)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Baarmoederhalskanker


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij BaarmoederhalskankerKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 89 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2696%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2535%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,228%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,8119%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,1722%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,4116%
70419Kreatinine1,810%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,4110%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,569%
70715Trombocyten tellen1,678%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,657%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,717%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,117%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,827%
70116Ureum1,427%
70443Kalium1,527%
70442Natrium1,546%
74896Alkalische fosfatase1,826%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,826%
70703Bezinkingssnelheid1,644%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,354%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,424%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,93%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,53%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,883%
74802Albumine1,253%
72531Oestron, oestradiol, elk1,283%
72573Thyrotrofine (TSH)1,523%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,222%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).2,1212%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,410%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9635%
;