(bv: 059899031, 972804003, 990216040, 199299061, 179799007, 069599036, 990316071, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20107054) met declaratienummer (15D450)

Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker


Prijs van: Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij BorstkankerKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 24850 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 295,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1754%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0435%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39922Begeleiding van patiŽnten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.1,0735%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,017%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,176%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,013%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.13%
120034Skeletdensitometrie heupen.12%
120030Statisch skeletonderzoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,236%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2328%
74896Alkalische fosfatase1,0627%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0826%
70715Trombocyten tellen1,0826%
70419Kreatinine1,1125%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0624%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,0723%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0623%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0623%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,0519%
70443Kalium1,0718%
70442Natrium1,0717%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,1617%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,114%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,1512%
74802Albumine1,0512%
70718Differentiele telling (machinaal)1,0511%
72531Oestron, oestradiol, elk1,0710%
70116Ureum1,0810%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,0810%
70703Bezinkingssnelheid1,048%
72573Thyrotrofine (TSH)1,027%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,076%
70425Cholesterol, totaal1,055%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,085%
74251Cholesterol, HDL1,275%
70460Triglyceriden1,035%
72570Thyroxine (vrij T4)1,024%
74801Eiwit1,14%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,084%
70421Fosfaat1,063%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,052%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,22%
74065HbAlc1,092%
70717Differentiele telling (hand)1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2715%
;