(bv: 100501029, 069899210, 029299056, 020108109, 140401007, 990003016, 131999260, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20107025) met declaratienummer (15A033)

Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker


Prijs van: Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij BorstkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 6 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1180 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 815,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7275%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1429%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,047%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3740%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.7,1769%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,3827%
190206Verpleegdag klasse 3C.7,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.1,1292%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,0438%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname1,0337%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2927%
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie1,0626%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,386%
39926Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met orale toediening chemotherapie van metastasen.1,235%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6346%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0824%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0721%
87070Echografie van de buikorganen.1,197%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,086%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.15%
120030Statisch skeletonderzoek.15%
81290MRI hersenen14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.12%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,22%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,442%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,112%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,0492%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,8692%
70715Trombocyten tellen3,9592%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,6591%
70419Kreatinine3,6588%
70443Kalium3,6685%
70442Natrium3,6285%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5383%
74896Alkalische fosfatase2,5783%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,4682%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,5581%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5181%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,8778%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2266%
70116Ureum3,2664%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,9364%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,0563%
74802Albumine2,2261%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2646%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,6741%
70717Differentiele telling (hand)3,3740%
74801Eiwit2,0737%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,2734%
70307Amylase1,6225%
70703Bezinkingssnelheid1,4824%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4222%
70421Fosfaat1,7121%
70119Chloride2,0916%
74895Kreatine-fosfokinase1,1816%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8616%
70469Magnesium2,0515%
70303Sediment1,2414%
70707Protrombinetijd1,8814%
70704Bloedingstijd3,2513%
70716Reticulocyten tellen2,8713%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,4312%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,212%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,3312%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3310%
70714Eosinofielen tellen2,389%
72573Thyrotrofine (TSH)1,098%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,197%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,145%
70425Cholesterol, totaal1,245%
74151Lipase2,855%
70468Melkzuur1,425%
70424Alkali reserve1,585%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,564%
72570Thyroxine (vrij T4)1,124%
70820BNP/NT-proBNP1,183%
70460Triglyceriden1,453%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,92%
70496Osmolariteit1,32%
70130Urinezuur1,442%
74899Troponine, cardiale isovorm1,332%
72649Ferritine1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,726%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3623%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3220%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,1214%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6510%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,369%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,455%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,95%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,194%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,44%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,273%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,12%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,42%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,112%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,265%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,363%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,625%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,037%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,689%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191505Paclitaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.110%
191501Docetaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.19%
191512Doxorubicine liposomal, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
191509Trastuzumab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
191517Vinorelbine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
191503Gemcitabine, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1440%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,155%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,275%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6522%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,143%
;